Kancelaria oferuje szkolenia z wybranych dziedzin prawa, dostosowane do konkretnych potrzeb Klientów.

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu:

  • prawa nieruchomości, w tym w szczególności prawa budowlanego, ustawy deweloperskiej i o własności lokali, gospodarki nieruchomościami i prawnych aspektów zarządzania nimi,
  • prawa i postępowania cywilnego (w tym prawa spadkowego),
  • prawa handlowego,
  • postępowania administracyjnego,
  • prawa pracy.
Szkolenia mogą być przeznaczone zarówno dla profesjonalistów, jak i osób nie posiadających pogłębionej wiedzy w zakresie prawa.