Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu różnorodnych gałęzi prawa, oferując pomoc prawną zarówno w postępowaniu pozasądowym, jak i sądowym we wszystkich instancjach.

Kancelaria doradza osobom fizycznym; przy zakładaniu, przekształcaniu oraz prowadzeniu wszelkich form działaności gospodarczej, a także wspiera funkcjonowanie spółek, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną:

 • osób fizycznych,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • spółek prawa handlowego,
 • instytucji publicznych,
 • organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń).

Naszym klientom zapewniamy wszechstronną pomoc prawną, obejmującą prowadzenie:

 • spraw cywilnych, w tym z prawa spadkowego, a także rodzinnego i opiekuńczego,
 • spraw dotyczących nieruchomości, w tym gruntów warszawskich,
 • spraw gospodarczych,
 • spraw administracyjnych,
 • spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, ochrona konkurencji),
 • spraw podatkowych.