Marta Bazarnik

MARTA BAZARNIK adwokat

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Międzywydziałowych Studiów Filozoficzno-Historycznych UMCS. Współpracowała zarówno z kancelariami indywidualnymi o szerokim zakresie praktyki, jaki i podmiotami wyspecjalizowanymi, w tym klientami korporacyjnymi. Mecenas Marta Bazarnik ma szeroką praktykę sądową, w ramach której w szczególności zajmuje się sprawami z zakresu prawa nieruchomości, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, a także prawa spółek, gospodarczego, procedury administracyjnej. Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje tematyka zagadnień związanych z nieruchomościami, jak również zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a ponadto Mecenas Marta Bazarnik ma szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi. Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Wielokrotnie wspierała prawnie organizacje pozarządowe oraz projekty społeczne. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie i działającej w jej ramach Sekcji Prawa Nieruchomości.